Ochrana osobných údajov

Ak potrebujete informácie alebo pomoc, kontaktujte nás e-mailom alebo telefonicky a radi vám pomôžeme.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE Cherry Blossom Subscription, LLC Posledná aktualizácia: 08/2020, vrátane všetkých jej dcérskych a pridružených spoločností („Cherry Blossom Subscription“, „my“, „náš“ a „nás“) sa obáva problémov s ochranou súkromia a chce, aby ste boli poznať, aké typy osobných údajov prijímame a zhromažďujeme a ako zhromažďujeme, používame, zverejňujeme, zdieľame a chránime vaše osobné údaje. Spoločnosť Cherry Blossom Subscription nepredáva vaše osobné informácie tretím stranám. ROZSAH PÔSOBNOSTI A SÚHLAS Keď pristupujete na webovú stránku alebo ju používate, alebo ak nám inak poskytujete akékoľvek informácie, súhlasíte s týmito zásadami ochrany osobných údajov vrátane spôsobu, akým tieto informácie používame, bez ohľadu na to, či máte účet s predplatným Cherry Blossom. Ak nesúhlasíte s týmito zásadami ochrany osobných údajov alebo s následnými zmenami, musíte okamžite prestať používať webovú stránku alebo nám inak poskytovať akékoľvek informácie. Tieto zásady ochrany osobných údajov sa vzťahujú na každý prístup na našu stránku, či už z počítača, mobilného telefónu alebo tabletu. Radi s vami komunikujeme aj na weboch tretích strán, na ktoré zverejňujeme obsah alebo pozývame vaše pripomienky, okrem iného aj na Facebook, Twitter, Pinterest, YouTube, Instagram a Snap-Chat („weby tretích strán“). Tieto zásady ochrany osobných údajov neriadia politiky týchto platforiem sociálnych médií. Prečítajte si pravidlá ochrany osobných údajov pre tieto platformy sociálnych médií. Tieto zásady ochrany súkromia upravujú všetko zhromažďovanie, použitie a zverejnenie vašich osobných údajov, či už prostredníctvom webových stránok alebo inak. Zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na informácie zhromaždené na webových stránkach tretích strán alebo prostredníctvom webových stránok tretích strán, ktoré sú prepojené prostredníctvom tohto webu. Nie sme zodpovední za postupy ochrany osobných údajov tretích strán ani za obsah ich webových stránok. Opäť si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov iných stránok. DETI DO 13 rokov Dodržiavame zákon o ochrane súkromia detí na internete z roku 1998. Obsah a služby poskytované nami alebo našimi pridruženými spoločnosťami, sponzormi a inzerentmi nie sú určené pre deti mladšie ako (trinásť) rokov. 13. Vedome sa nezhromažďujú ani neuchovávajú žiadne informácie od detí mladších ako 13 rokov, ani sa tieto informácie vedome nepoužívajú na akékoľvek marketingové alebo propagačné účely, či už vo vnútri alebo mimo webových stránok.  Žiadna časť webových stránok nie je navrhnutá tak, aby priťahovala osoby mladšie ako 13 rokov.  Deti nie sú oprávnené využívať akékoľvek služby a / alebo produkty, ktoré poskytujeme, a žiadame, aby nám deti mladšie ako 13 rokov neposkytovali žiadne osobné informácie ani nenavštevovali webovú stránku. Ak sa dozvieme alebo máme dôvod domnievať sa, že používateľ webu je mladší ako 13 rokov, bezodkladne odstránime všetky osobné informácie z účtu používateľa a zrušíme jeho účet. INFORMÁCIE O VÁS ZÍSKANÉ Môžeme zhromažďovať základné informácie o vás vrátane vášho mena, adresy, telefónneho čísla, e-mailovej adresy, dátumu narodenia, používateľského mena, hesla a ďalších informácií umožňujúcich identifikáciu osôb. Ak zadáte objednávku, budú sa zhromažďovať aj kreditné / debetné karty a ďalšie fakturačné údaje vrátane údajov o transakciách držiteľa karty, čísel kariet, dátumov vypršania platnosti, fakturačných adries a kódov CVV. Osobné údaje sú údaje, ktoré priamo súvisia s konkrétnou osobou, napríklad meno, dátum narodenia, rodné číslo. Môžeme zhromažďovať anonymné údaje, ktoré priamo nesúvisia s konkrétnou osobou, ako napríklad geografická poloha, veková skupina, pohlavie, produkt alebo obavy týkajúce sa produktu. Ak sa skombinujú s osobnými informáciami, anonymné údaje sa potom považujú za osobné informácie. Táto webová stránka môže obsahovať interaktívne sekcie, kde môžu návštevníci komentovať a uverejňovať príspevky. Tieto komentáre a príspevky nie sú súkromné ​​a môžu sa zobraziť každému, kto navštívi webovú stránku. Všetky zverejnené a zverejnené informácie sa považujú za verejné informácie. Pred zverejnením akýchkoľvek informácií to zvážte. Informácie, ktoré zhromažďujeme automaticky, sú informácie, ktoré nám sú zasielané, vrátane mena poskytovateľa služieb a dátumu, kravaty a obsahu všetkých správ, ktoré nám od vás pošleme. IP adresa a ďalšie technické informácie zhromaždené zo serverov, ktoré sa automaticky zhromažďujú pri návšteve webových stránok. Technické informácie sa nepovažujú za osobné informácie, pokiaľ nie sú spojené s osobnými údajmi o konkrétnom používateľovi. Patria sem aj ďalšie informácie, ktoré nám boli poskytnuté akýmkoľvek spôsobom, tvarom alebo formou. AKO SA ZHROMAŽĎUJÚ INFORMÁCIE Zhromažďujeme informácie prostredníctvom vypĺňania elektronických formulárov na webových stránkach alebo hostovaných webových stránkach tretích strán, či už prostredníctvom počítačov alebo mobilných zariadení, prostredníctvom e-mailov a iných komunikácií, telefonických hovorov, prieskumov, sprostredkujúcich webových stránok alebo tretích strán, vrátane stránky sociálnych médií, ako sú Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram, Pinterest, YouTube a ďalšie, údržba a analýza protokolov serverov webových stránok a prostredníctvom súborov cookie, webových majákov a analýzy protokolov serverov webových stránok a ďalších podobných technologických prostriedkov. POUŽITIE INFORMÁCIÍ Informácie, ktoré zhromažďujeme, sa používajú na identifikáciu strán, s ktorými obchodujeme a obchodujeme.  Nikdy nebudeme predávať ani zdieľať vaše informácie s treťou stranou bez vášho súhlasu, vyhradzujeme si však právo zverejniť a zdieľať vaše osobné údaje, aby sme vyhoveli zákonným procesom, reagovali na vládne požiadavky, presadzovali naše zmluvné podmienky, chránili naše operácie, chrániť práva, súkromie, bezpečnosť alebo majetok spoločnosti Cherry Blossom Subdcription, LLC, vás alebo iných a umožniť nám usilovať sa o ochranu úveru a znižovanie rizika. Súbory cookie môžeme používať, aby sme sa dozvedeli, ktoré oblasti nášho webu sú naše užitočné a ktoré je potrebné vylepšiť. Môžete si zvoliť, či chcete cookies povoliť alebo zakázať prostredníctvom nastavení vo vašom prehliadači. Ak sa rozhodnete cookies zakázať, vaše skúsenosti s používaním našich webových stránok sa môžu znížiť a niektoré funkcie nemusia fungovať tak, ako by mali. Môžeme tiež použiť cookies na doručenie obsahu špecifického pre váš záujem alebo na iné účely. Môžeme tiež použiť informácie zhromaždené na štatistické a / alebo marketingové účely, na vylepšenie technológií, na doručenie reklamných a propagačných informácií od našich partnerov a dodávateľov tretích strán. Vaše informácie použijeme ako rozsiahlejší zber údajov, a nie jednotlivo podľa mena alebo identifikovateľných informácií. Môžeme sledovať vaše používanie Webovej stránky v priebehu času na účely zlepšenia vašich skúseností s Webovou stránkou a poskytovania marketingových správ, propagačných akcií, ponúk produktov a služieb a iného obsahu, o ktorom si myslíme, že by vás mohol osobitne zaujímať. Keď využívame tretie strany, aby nám pomohli pri zhromažďovaní a / alebo spracovávaní vašich osobných údajov, zvyčajne požadujeme, aby dodržiavali tieto zásady ochrany osobných údajov a všetky ďalšie príslušné opatrenia týkajúce sa dôvernosti a zabezpečenia. Nerobíme však žiadne vyhlásenie ani záruku, že také tretie strany vyhovejú akejkoľvek takejto žiadosti. Upozorňujeme, že naši poskytovatelia služieb sa môžu nachádzať v zahraničných jurisdikciách a vaše osobné údaje môžu podliehať zákonom týchto zahraničných jurisdikcií a sú prístupné orgánom činným v trestnom konaní a iným orgánom. BEZPEČNOSŤ Webové stránky majú zavedené bezpečnostné opatrenia na ochranu dôvernosti a bezpečnosti vašich osobných identifikačných údajov. To môže zabrániť strate, zneužitiu a zmene informácií, ktoré od vás získame, ale neposkytujeme nijaké záruky týkajúce sa našej schopnosti zabrániť akejkoľvek takejto strate, zneužitiu pre vás alebo akejkoľvek tretej strane v dôsledku akejkoľvek takejto straty, zneužitia alebo zmeny. . AKTUALIZÁCIA POLITIKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť tieto zásady ochrany osobných údajov, a to jednoduchým zverejnením týchto zmien, aktualizácií alebo úprav na tejto webovej stránke a bez akéhokoľvek iného oznámenia pre vás. Všetky zmeny týchto zásad ochrany osobných údajov budú účinné okamžite. Dátumová pečiatka v hornej časti stránky predstavuje posledný deň aktualizácie týchto zásad ochrany osobných údajov. Ak máte otázky týkajúce sa týchto zásad ochrany osobných údajov, môžete nás kontaktovať na adrese support@cherryblossomsubscription.com.  Vedením účtu u nás alebo používaním alebo prístupom k akýmkoľvek produktom alebo službám poskytovaným nami alebo webovou stránkou sa bude považovať za vyjadrenie súhlasu s týmito zásadami ochrany osobných údajov a ich prijatie. Je vašou zodpovednosťou občasné preštudovanie týchto Pravidiel, aby ste zaistili, že budete naďalej súhlasiť so všetkými ich podmienkami.

Toto je štandardné oznámenie o súboroch cookie, ktoré môžete podľa potreby ľahko prispôsobiť alebo zakázať v správcovi. Používame cookies, aby sme vám zaistili čo najlepší zážitok z našej webovej stránky.

OCHRANA SÚKROMIA
Pre-nakladač
English
English